header
"אטם הנדסה" הינה חברה ישראלית בבעלות פרטית. תחום התמחותה של החברה ממוקד באספקה של אטמי מדף מתוצרתה ובתכנון וייצור של מכלולי אטימה הבנויים מאטמים מכאניים סטנדרטיים או מיוחדים. שדה התמחות נוסף שנשען על טכנולוגיות דומות הוא תחום של מסבי החלקה ליישומים מיוחדים.   תחום משמעותי נוסף בא לביטוי בתכנון וייצור יחידות הנעה. יחידות אלה  הינן מוצרים משולבי טכנולוגיות של מיסוב ואטימה - מוצרים בעלי אופי ייעודי לאופטימיזציה של בעיות אטימה קשות. שנות פעילות מעטות הובילו את אטם הנדסה כיצרן היחידי בארץ בתחומי האטימה המכאנית, למעמד של הספק המוביל בישראל ולייצוא לשווקי OEM. מעמד זה הושג באמצעות חקירה בלתי נלאית והבנה מרבית של תנאי הפעולה של כל יישום ויישום, בין אם סטנדרטי או מיוחד. מאמצים הנדסיים אלה מתוגמלים באורך חיי מוצר גבוהים מהמקובל ובשביעות רצון הלקוחות. pic(1) copy

לצפיה בסרטון 60 שניות על אטם הנדסה
X

חדשות