תעשיות

כימיקלים

תכנון וייצור פתרונות ייעודיים לתעשיית הכימיקלים

כל אימת שמוצר קטלוגי אינו תואם את דרישותך, אטם הנדסה תשמח להציע פתרונות מיטביים, ייעודיים למשימה מולה אתה עומד בתחום התעשייה הכימית. תכנונים אלה מבוססים על מחויבות לאופטימיזציה תוך הקשבה זהירה וניסיון מירבי לעמוד בציפיותיך. הפתרונות האפשריים נעים בין אטם רכיבי פשוט, מכלולי אטימה מורכבים עד יחידות הנעה שלמות, אטומות למשימה.

מוצרים
contact
x

    אתגרו אותנו!

    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?