אטמי מכלול

אטמי מכלול בודד

אטמי מכלול בודד קטלוגיים מיועדים ליישומים ייעודיים או למטרות כלליות עם דגש על סלחנות מייטבית עבור סביבת הפעלה קיצונית. אטמים אלה מתאימים לתאי אטימה  סטנדרטיים או מוגדלים של משאבות תהליך בהתאם למפרטי ASME, ANSI ודומיהם.

אטמי מכלול בודד
מוצרים
contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?