אטמים רכיביים

אטמי מפוח (Bellows)

אטמי מפוח מבטאים תכנון מיוחד של אטמים מכאניים בהם החלק הצף של האטם מועמס ואטום באמצעות מפוח ("גרמושקה") במקום על-ידי קפיצים ואטם משני כגון אורינג. תכנון זה, בין השאר, מנטרל שחיקה, היטרזיס ומגבלות טרמיות שמאפיינים אטמי אורינג. תכונות אלה מאפשרות יתרונות ייחודיים ביישומים עם טמפרטורות קיצוניות או תקיפה כימית שמחייבת שימוש בחומרים עמידים במיוחד. אטמי המפוח של אטם הנדסה מוצעים לשימוש לתנאי הפעולה האמורים או ליישומים ייחודיים אחרים.

אטמי מפוח (Bellows)
מוצרים
contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?