אטמים רכיביים

אטמי אורינג (Pusher)

אטמי אורינג מבטאים תכנון מסורתי של אטמים מכאניים בהם החלק הצף של האטם מועמס ואטום באמצעות קפיצים ואטם משני כגון אורינג. תכנון מסורתי זה משקף את מירב האטמים המוצעים ומסופקים למגוון רחב של יישומים כלליים ותנאי פעולה מגוונים. אטמי האורינג של אטם הנדסה מוצעים לשימוש לתנאי הפעולה האמורים או ליישומים ייחודיים אחרים.

אטמי אורינג (Pusher)
מוצרים
contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?