ציוד היקפי

מיכלי נוזל חוצץ

מיכלי נוזל חוצץ נדרשים להתקנות של אטמים כפולים על פי תוכניות API 52 ותוכניות API 53A/B/C. התקנות אלה מחייבות אספקה בלתי מופרעת של נוזל אטימה חוצץ למכלולי האטימה הכפולים, בין אם בלחץ אטמוספירי, בלחץ גבוה או בשילוב עם קירורו. מיכלי אטם הנדסה מיוצרים בכפוף לתקנים הנדרשים ונבדקים בהתאם לתנאי הפעולה המתוכננים ליישומם.

מיכלי נוזל חוצץ
מוצרים
contact
x

    אתגרו אותנו!

    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?