מוצרים הנדסיים

מוצרים משלימים

אם רק ניתן לשפר ביצועים, לא נהסס להציע את ההשלמה הנדרשת!
מוצרים משלימים או ציוד היקפי ואביזרים מוצעים לצורך השלמה, תמיכה או שיפור פעולת מכלולי האטימה למיניהם כמערכת שלמה. ככלל, ציוד זה עומד במקובלות הנדרשות וניתן לשימוש במערכות אטימה שאינן בהכרח מתוצרת אטם הנדסה. מיכלונים לנוזל חוצץ מהווים חלק אינטגראלי ממערכת אטימה כפולה ונדרשים כל אימת שמקור נוזל חיצוני אינו זמין או אסור לשימוש. מפני מוצקים מוגני פטנט, מפרידים ציקלוניים ושדרת מיצרים להגבלת זרימה מוצעים לצורך שיפור תנאי העבודה של מערכות האטימה.

מוצרים משלימים
מוצרים
contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?