מוצרים הנדסיים

מחברים סובבים ויחידות הנעה

פתרונות ייחודיים נועדו לייצר עבורך את המוצר הייעודי לו אתה נזקק!
כל אימת שמחבר סובב או יחידת הנעה קטלוגיים אינם תואמים את דרישותך, אטם הנדסה תשמח להציע פתרונות מיטביים, ייעודיים למשימה מולה אתה עומד. תכנונים אלה מבוססים על מחויבות לאופטימיזציה תוך הקשבה זהירה וניסיון מיטבי לעמוד בציפיותיך. הפתרונות האפשריים נעים בין אטם רכיבי פשוט משולב כנדרש למכלול שלם, מכלולי אטימה מורכבים ממוסבים ועד יחידות הנעה שלמות, אטומות למשימה.

מחברים סובבים ויחידות הנעה
מוצרים
contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?