מוצרים ייעודיים

משאבות חילזון פוזטיביות

משאבות נפחיות/פוזטיביות בתצורת חלזון מהוות סוג ייעודי של משאבות שמיועדות בעיקר לשאיבת חומרים מישחתיים ותרחיפים מרוכזים במהירויות נמוכות. המבנה המסורתי של משאבות אלה מבוסס על אטימת חבלים. בהתאם, אטמי מכלול סטנדרטיים המיועדים למשאבות צנטרפוגליות אינם מתאימים להתקנה במשאבות אלה. אטמים מדגמי PCSS מדגמי PCSD תוכננו ייעודית למשאבות מיוחדות אלה ומוצעים במגוון של חומרי מבנה.

משאבות חילזון פוזטיביות
מוצרים
contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?