מוצרים ייעודיים

אטמי מסועים בורגיים

מסועים בורגיים או חלזוניים משמשים בתעשייה לשינוע אבקות או תרחיפים בוציים למיניהם. מסועים אלה בדרך כלל מתוכננים ומיוצרים עבור תהליכים ותנאי פעולה ייעודיים אך מוגבלים לתפקידי שינוע ולא לצורך בניית לחץ. צירי המסועים בדרך כלל אטומים באמצעות חבלי אטימה על מגבלותיהם. ליישומים בהם זליגת החומרים המשונעים מהווה מטרד או גורמת לנזק גדול, אטם הנדסה פיתחה אטמים כפולים עם משחת סיכה חוצצת באמצעות יחידת דיחוס ייעודית.

אטמי מסועים בורגיים
מוצרים
contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?