DU00180M1 – מחבר סובב ממוסב ואטום לעומס של 10 טון לממיין בורגי

כשהמנהלים של מתקן 20 במפעל גדול של יצרן כימיקלים מוביל נוכחו בתדירות הכשל של המחברים הסובבים המקוריים, מק"ט DU00180 הוזמן כחלופה עדיפה עם ציפיות לעבודה אמינה לפרקי זמן ארוכים משמעותית מהקיימים. היחידה הראשונה עברה את כל הציפיות עם אורך חיים של שבע (7) שנים.

contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?