DU00650 – ספינדל אנכי מהיר למדחס ואקום

כשהנדסת התפלה נזקקה ליחידת הנעה אנכית של 5,000 סל"ד עבור מאיץ של ½ טון, התכן של מק"ט DU00650 נבחר לפיתוח כולל הרצת הסמכה של 1,000 שעות. הבסיס לזכיה היה מערכת אינטגראלית לפינוי שמן הסיכה מתחתית היחידה, תכונה שאיפשרה עבודה אמינה במהירויות גבוהות ללא ייצור טמפרטורות גבוהות וסיכה אפקטיבית של המיסבים.

contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?