DU00537 – יחידת הנעה עילית עבור ביו-ראקטור

יחידת הנעה לאטימה קריטית של ייצור מנתי של תרופות ביולוגיות ואחרות. יחידה זו תוכננה במיוחד עבור יצרן עולמי מוביל של ציוד פרמצבטי. השימוש ביחידות אלה נרחב והן מותקנות במגוון של יישומים בחברות תרופות ברחבי העולם.

contact
x


    אתגרו אותנו!


    מחפש פתרונות הנדסיים באיטום ומיסוב ליישומי טמפרטורה או לחץ קיצוניים, תצורות ייחודיות, תנועה יוצאת דופן או יישומים טריבולוגיים מיוחדים?